Ανανέωση περιεχομένου: 22/05/23

Constraint-Induced Movement Therapy C.I.M.T.

Στη φυσικοθεραπεία η μέθοδος του Αποκλεισμού ή C.I.M.T. (Constraint Induced Movement Therapy), είναι μία μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης και αποκατάστασης της λειτουργίας του άνω άκρου σε ασθενείς με ημιπληγική συνδρομή, λόγω εγκεφαλικής βλάβης.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου οφείλεται στο γεγονός ότι ο ασθενής αναγκάζεται στη συνεχή χρήση του ημιπληγικού χεριού του. Αυτό συμβαίνει με την εφαρμογή κάποιου νάρθηκα στο υγιές άνω άκρο, ώστε να είναι σε περιορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής προσέγγισης.

Υπάρχουν πολλά θεραπευτικά πρωτόκολα εφαρμογής της μεθόδου (ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, την ηλικία, τις συνθήκες διαβίωσης κλπ.).

Η επιτυχία της συγκεκριμένης μεθόδου έναντι άλλων, βασίζεται στη γνώση της πλαστικότητας του εγκεφάλου και στη δημιουργία νέων ‘δρόμων’ επικοινωνίας των νευρώνων μεταξύ τους.

Έρευνες έχουν αποδείξει τη δημιουργία νέων ‘καναλιών’ επικοινωνίας στις περιοχές του εγκεφάλου που υπέστησαν βλάβη.

Πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, καθώς φαίνεται απεικονιστικά πια ότι, με την παρέμβαση μπορεί να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση ακόμη και μίας βλάβης στον εγκέφαλο!

( “Constraint-induced movement therapy” Archived January 3, 2007, at the Wayback Machine., American Stroke Association)

Στο παρακάτω βίντεο δείτε τη θεραπευτική προσέγγιση


Η μέθοδος της Ιδιοδεκτικής Νευρομυικής διευκόλυνσης είναι μια δυναμική προσέγγιση και αξιολόγηση ασθενών με αισθητικοκινητικές και μυοσκελετικές διαταραχές. Επικεντρώνεται στην θεραπευτική προσέγγιση μέσω δυναμικών διαγώνιων σχημάτων κινητοποίησης του κορμού και των άκρων, στοχεύοντας στην λειτουργική αποκατάσταση και επανένταξη του νευρολογικού ασθενή στην λειτουργική του καθημερινότητα.