Βιογραφικό

H Αικατερίνη Ζιάκα PT, MSc, NDT, VMT, CST, prem.OMT είναι εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια στη Θεσσαλονίκη, με εμπειρία άνω των 30 ετών.

Αποφοίτησε από το τμήμα Φυσιοθεραπείας της ΣΕΥΠ του Ανώτατου Τεχνολογικού Επιστημονικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) το 1991. 

Έκτοτε εργάζεται αποκλειστικά ως φυσικοθεραπεύτρια νεογνών, παιδιών και ενηλίκων με νευροκινητικές αποκλίσεις.

Εξειδικεύσεις.

Η εξειδίκευσή της στην αποκατάσταση των νευρολογικών, μυοσκελετικών και ορθοπεδικών ασθενών, ξεκινά από το 1992 και συνεχίζεται και μέχρι σήμερα.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc με τίτλο «Άσκηση και Υγεία» από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 

Η έρευνα για το πέρας της διατριβής της αφορούσε τα Πρίσματα και πώς μέσω αυτών αλλάζει η Οπτική Αντίληψη. Η πτυχιακή της διατριβή έχει τίτλο “ Η διαφοροποίηση του στατικού ελέγχου με χειρισμό της οπτικής αντίληψης μέσω της πρισματικής προσαρμογής”.

Είναι εξειδικευμένη στην NDT-Bobath, στην Ορθοπεδική Θεραπεία με χειρισμούς, στην Σπλαχνική κινητοποίηση και την Κρανιοϊερή απελευθέρωση τόσο σε ενήλικες όσο και σε βρέφη. Έχει πιστοποιηθεί από το επίσημο Upledger & Barral Institute In Greece ως εξειδικευμένη Σπλαχνική και Κρανιοϊερή Θεραπεύτρια (Visceral & Craniosacral Therapist).

Ενδεικτικά αναφέρονται τα courses για τις εξειδικεύσεις της:

Bobath NDT Basic Course
Bobath NDT Baby Course
Bobath NDT Advanced Baby Course
ADVANCED NDT-Bobath Course μα θέμα «Το οπτικό σύστημα στην αποκατάσταση νευροκινητικών διαταραχών»
Halliwick Basic Course
Advanced Neuro-Musculoskeletal and Sports Taping Techniques
Assessment and Intervention Strategy – Measurement tools
Craniosacral Therapy Release 1(CS1)
Craniosacral Therapy Release 2(CS2)
Hellenic Orthopaedic Manipulative Therapy Diploma (HOMT.D)
Visceral Manipulation 1(VM1)
Visceral Manipulation Therapy 2(VM2)
Visceral Manipulation 3(VM3)
Visceral Manipulation 4(VM4)
New Manual Articular Approach (MASP)
Soft Splints Therapy
Baby’s Tape Therapy

«Αξιολόγηση και Στρατηγική Παρέμβασης – Κλίμακες Εκτίμησης»
Assessment and Intervention Strategy – Measurement tools
«Αξιολόγηση και Στρατηγική Παρέμβασης – Κλίμακες Εκτίμησης» Course
H-OMT Pain Course Neurophysiology-Assessment-Management
Immune System and CST -Webinar
CST Presentation by John S Page-Webinar
Πάρεση Βραχιονίου Πλέγματος και ολιστική προσέγγιση στη Μαιευτική παράλυση- Webinar
Υδρο(φυσιο)θεραπευτική Προσέγγιση παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές- Webinar
Νευροαναπτυξιακές διαταραχές σχετιζόμενες με τη θέση της κεφαλής στα πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά- Webinar
Αρχές Φυσικοθεραπείας στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών-Webinar
Λεμφοίδημα: Διάγνωση και Θεραπεία- Webinar
“Υδροφυσικοθεραπεία, Ιπποθεραπεία και Παιδί”- Webinar
Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΤΠΦ – ΠΣΦ Εργονομία και Παιδί

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

01-04/12/22 παρακολούθησα το σεμινάριο εξειδίκευσης στην κρανιοϊερή θεραπεία « Craniosacral Therapy for Pediatrics 1 – CSP1» που διοργανώθηκε από το Upledger Institute με instructor Carol McLellan

27-29/01/23 παρακολούθησα το σεμινάριο εξειδίκευσης στη σπλαχνική κινητοποίηση «Neural Manipulation 1» με instructor Rene Assink, που διοργανώθηκε από το Barral Institute

13-16/07/23 παρακολούθησα το σεμινάριο εξειδίκευσης στην κρανιοϊερή θεραπεία «Somatoemotional Release 2» που διοργανώθηκε από το Upledger Institute με instructor τον Diego Maggio.

21-23/07/23 παρακολούθησα το σεμινάριο εξειδίκευσης στη σπλαχνική κινητοποίηση «Neural Manipulation 2» με instructor Rene Assink, που διοργανώθηκε από το Barral Institute

06-08/09/23 παρακολούθησα το σεμινάριο εξειδίκευσης στη σπλαχνική κινητοποίηση «Advanced Visceral Manipulation: The Brain 1(AVMTB)», με instructor τον Jean-Pierre Barral, και διοργανώθηκε από το Barral Institute.

19-22/10/23 παρακολούθησα το σεμινάριο εξειδίκευσης στην κρανιοϊερή θεραπεία «CranioSacral Therapy & Immune Response» που διοργανώθηκε από το Upledger Institute με instructor Karen Axelrod

12-17/12/23 παρακολούθησα το σεμινάριο εξειδίκευσης «PSSE Schroth method», που διοργάνωσε η Schroth Scoliosis & Spine Clinic, με instructor τον Καραβίδα Νίκο.

 

05-06/02/24 παρακολούθησα το σεμινάριο εξειδίκευσης «Dynamic Movement Intervention (DMI)», με instructor Jake Kreindler & Biranit Keret.

Επιστημονικό έργο.

Επιτέλεσε εργαστηριακός συνεργάτης του ΑΤΕΙΘ στην Νευροαποκατάσταση ασθενών με βλάβη στο ΚΝΣ από το 1999 και μέχρι το 2010.

Επιτέλεσε καθηγήτρια το 2005-2006 στο 1ο και 3ο ΙΕΚ με διδακτικό αντικείμενο την Νευροαποκατάσταση ασθενών με βλάβη στο ΚΝΣ.

Επιτέλεσε Assistant Trainer σε περισσότερα από τέσσερα NDTBobath Courses.

Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και Forum. Ενδεικτικά αναφέρονται:

The Differentiation of Postural Control by Manipulating Visual Perception through Prism Adaptation. Aikaterini Ziaka, vol.10, issue11(page no:1020-1022), EC Paediatrics (ESPE)

Cerebral Palsy and Psychomotor Development. Aikaterini Ziaka, vol.7, issue 12(page No: 1158-1161), EC Paediatrics (ESPE)

 

Εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα στο Blog του City Doctor.

Η διαφοροποίηση της στάσης και του ελέγχου της κίνησης μέσω του χειρισμού της οπτικής αντίληψης με την εφαρμογή πρισμάτων  στο Blog του City Doctor.

Εγκεφαλική παράλυση και ψυχοκινητική ανάπτυξη στο Blog του City Doctor.

Παιδιατρική φυσικοθεραπεία στο Blog του City Doctor.

Παιδιατρική φυσικοθεραπεία στο Blog Ippocrates.gr

Παιδιατρική φυσικοθεραπεία στο περιοδικό Ciao στην Ιατρική στήλη.

Παιδιατρική φυσικοθεραπεία στο περιοδικό Ξεναγός.

 

Καινοτόμες μέθοδοι στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία στο περιοδικό Ξεναγός. 

Συμμετοχή σε συνέδρια.

Συμμετέχει ενεργά σε πολλές ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρακολουθεί και ενημερώνεται συνεχώς ως προς τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης.

Έχει συμμετάσχει στο Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυσιοθεραπείας , με θέμα «η Κίνηση Μέσο & Στόχος της Θεραπευτικής Στρατηγικής», ως ομιλήτρια με παρουσίαση Poster: «Η Πορεία της Ανάπτυξης της Λεκάνης κατά τον 1ο χρόνο ζωής» στην Αθήνα.

Προσκλήθηκε και συμμετείχε ως ομιλήτρια στο 2nd International Conference on Health Care and Health Management held με θέμα “Expectation of physiotherapy intervention to a child with a brain tumor, cerebral palsy and blindness” in Zurich.

Παρουσίασε στο  2nd Global Congress on Physiotherapy, Physical Rehabilitation and Sports Medicine ως προσκεκλημένη ομιλήτρια το θέμα “The differentiation of postural control by manipulating visual perception through prism adaptation” in Paris.

Συμμετείχε ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, με video presentation, στο 3rd Edition of International Conference on World Pediatrics & Neonatology με θέμα “Prism adaptation therapy in pediatric rehabilitation”.

Ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια με video presentation, στο  3rd World Pediatrics & Neonatology Conference το 2021, με θέμα “Prism adaptation therapy in pediatric rehabilitation”.

Ήταν προσκεκλημένη ως ομιλήτρια στο  13th International Conference on Pediatrics & Neonatal Healthcare με θέμα “ Expectation of physiotherapy intervention to a child with a brain tumor, cerebral palsy and blindness”  in London.

Έχει συνεχιζόμενη συμμετοχή από την αρχή της καριέρας της και μέχρι σήμερα σε πολλά δια βίου μάθησης συνέδρια και ημερίδες εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και γνωρίζοντας νέες τεχνικές και μεθόδους αποκατάστασης.

20/02/23 συμμετείχα ως ομιλήτρια στο διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε το ConferenceMinds conference με τίτλο «Medical & Clinical Conference 2023», με θέμα «Plagiocephaly or flat head syndrome»  

Επαγγελματική πορεία.

Από το 1991-2000 εργάστηκε ως εξειδικευμένη παιδιατρική φυσικοθεραπεύτρια στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας νευροκινητικών και μυοσκελετικών διαταραχών.

Από το 1999-2010 υπήρξε επιστημονική εργαστηριακή συνεργάτης του  ΑΤΕΙΘ του τμήματος ΣΕΥΠ-Φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση νευρολογικών ασθενών.

Από το 2000-2013 τελούσε κατ’ οίκον παροχή εξειδικευμένης παιδιατρικής φυσικοθεραπείας σε νεογνά και παιδιά με Νευροκινητικά και Μυοσκελετικά προβλήματα.

Από το 2013-2017 υπήρξε συνιδιοκτήτης με σχέση συστέγασης στο εργαστήριο  φυσικοθεραπείας Movement & Function ως υπεύθυνη εξειδικευμένη Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια.

 

Από το 2017-σήμερα είναι ιδιοκτήτης του Πρότυπου Κέντρου Φυσικοθεραπείας PHYSIO4YOU όπου και εργάζεται ως υπεύθυνη Φυσικοθεραπεύτρια.

Συμμετοχή σε Επιστημονικούς συλλόγους.

Είναι Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας (ΠΣΦ), Μέλος του Επιστημονικού Τμήματος της Παιδιατρικής φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ, Μέλος της ΕΕΝΑ,  και Μέλος της H-OMT(σε διαδικασία κτήσης του μεταπτυχιακού διπλώματος ΟΜΤ).

Η εξειδίκευση της στην αποκατάσταση νευροκινητικών, μυοσκελετικών και ορθοπεδικών αποκλίσεων από την 1η μέρα της νεογνικής ηλικίας και για όλες τις επόμενες ηλικιακές ομάδες, την καθιστά ικανή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση παρουσιαστεί στον τομέα της αποκατάστασης.