Dynamic Movement Intervention (DMI)

 

Τι είναι το DMI;

Dynamic Movement Intervention (DMI) σημαίνει Δυναμική Κινητική Παρέμβαση και είναι αυτό ακριβώς που λέει. 

Είναι μία ολιστική θεραπευτική παρέμβαση που βοηθά νεογνά, βρέφη και παιδιά να αναπτύξουν την αδρή κίνηση αλλά και την αισθητηριακή ολοκλήρωση.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην αναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού καθώς εξελίσσεται τόσο σε κινητικό αλλά και σε αντιληπτικό επίπεδο μέσα από ένα ασκησιολόγιο στο οποίο εκπαιδεύεται καθημερινά και με συγκεκριμένες ασκήσεις.

Το πολύ σημαντικό για εμάς τους θεραπευτές είναι ότι ο γονιός μπορεί και πρέπει να συμμετέχει ενεργά κάνοντας τις ασκήσεις στο σπίτι και συμμετέχοντας ενεργά στην εξέλιξη του παιδιού του. 

Έτσι η μέθοδος επιτυγχάνει ότι υπόσχεται… 

Πάμε να δούμε όμως γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η τεχνική και πώς εκπαιδεύεται το παιδί μέσω αυτής.

 

Ποια τα αποτελέσματα της θεραπείας μας με το DMI 

Τα αποτελέσματα είναι ορατά από τις πρώτες ακόμα συνεδρίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέσω της DMI προωθείται:

 • Η εξέλιξη και η αυτονομία του παιδιού στις καθημερινές λειτουργίες
 • Η ευθυγράμμιση του σώματος του παιδιού που είναι πολύ σημαντική για την όρθια στάση και τη βάδιση του
 • Το παιδί αναπτύσσεται αισθητηριακά και κινητικά και μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της ηλικίας του ( ηλικιακά ορόσημα)
 • Η κίνηση του παιδιού σύμφωνα με τα φυσιολογικά κινητικά πρότυπα, δίνοντας του αυτοπεποίθηση, αυτονομία και έλεγχο στις κινήσεις του
 • Αντιληπτική ικανότητα καθώς το παιδί έχει τον τρόπο να εξερευνά το χώρο και αναπτύσσει κίνητρο για νέες ανακαλύψεις
 • Η δημιουργία νέων νευροδιαβιαστικών μονοπατιών στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο…δηλαδή νέα κανάλια επικοινωνίας σε έναν εγκέφαλο που μία βλάβη επηρεάζει την ροή πληροφοριών από το ένα τμήμα του εγκεφάλου στο άλλο. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό! Επιτρέπει στον εγκέφαλο του παιδιού να παρακάμψει τη βλάβη και να αναπτύξει έναν νέο τρόπο παράκαμψης της διαταραχής ή της παθολογίας, αρχίζοντας μία καινούργια οργάνωση της κίνησης…

Στόχοι της παρέμβασης μας

Στο χώρο μας οι πιστοποιημένοι DMI θεραπευτές δίνουν τις κατάλληλες ασκήσεις στους γονείς ενώ κατά τη διάρκεια της θεραπείας επιλέγονται συγκεκριμένες ασκήσεις που βοηθούν: 

 • στην οργάνωση της κινητικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα αναπτυξιακά ορόσημα
 • στην ολιστική αντιμετώπιση των διαταραχών και αποκλίσεων του παιδιού
 • στην αδρή κινητική εξέλιξη του παιδιού
 • στην αποκατάσταση των αισθητηριακών διαταραχών
 • στην έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση ώστε να μην αναπτυχθούν μόνιμες βλάβες και αποκλίσεις και να αλλάξουμε το κινητικό πρότυπο σε παιδιά που ήδη έχουν αναπτύξει αποκλίσεις και περιορισμούς
 • στην ισορροπία και τον κινητικό έλεγχο σε κάθε λειτουργικό επίπεδο.

Στο θεραπευτικό μας πλάνο, οι ασκήσεις επαναλαμβάνονται συνήθως πέντε φορές και αλλάζουν εξελικτικά, ώστε να ακολουθούν την εξέλιξη του παιδιού αλλά και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του, καθώς το παιδί γίνεται πιο αυτόνομο και ανεξάρτητο. 

Σε ποια παιδιά απευθύνεται;

Η μέθοδος DMI δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο περιορισμό εκτός του μεγέθους του παιδιού και ίσως και σε παιδιά που η μυϊκή κόπωση δε βοηθά στην εξέλιξη τους (π.χ. Μυοπάθειες). 

Στο DMI δεν μας αφορούν τα κιλά αλλά το μέγεθος καθώς είναι μία απαιτητική διαδικασία για το θεραπευτή και χρειάζεται μυϊκή συνέργεια και αντοχή.

Είναι όμως πολύ αποτελεσματική σε:

 • Νεογνά με γενικευμένη υποτονία ή υπερτονία
 • Νεογνά υψηλού κινδύνου
 • Πρόωρα νεογνά
 • Βρέφη με απόκλιση στα αναπτυξιακά ορόσημα
 • Πλαγιοκεφαλία 
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Χρωμοσωμικές ή γενετικές ανωμαλίες
 • Σύνδρομα ( π.χ. Down) 
 • Βλάβες στο Νωτιαίο Μυελό
 • Βλάβες ή κακώσεις στον εγκέφαλο
 • Μετεγχειρητικές διαταραχές και παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 
 • Και γενικότερα σε ότι διαταραχή μπορεί να συνδέεται με την αδρή κινητικότητα και την αισθητηριακή ολοκλήρωση.

Γιατί να επιλέξει κάποιος τη μέθοδο DMI

 • Η DMI μέθοδος υπόσχεται και πραγματοποιεί πολύ μεγάλη εξέλιξη στην κινητική συμπεριφορά του παιδιού σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Αλλά και η αντιληπτική ικανότητα εξελίσσεται ραγδαία καθώς αλλάζει και το αισθητηριακό σύστημα που δίνει όλες τις πληροφορίες στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του παιδιού.
 • Είναι ένας πολύ δυναμικός τρόπος παρέμβασης που λύνει πολλά προβλήματα άμεσα και απλά. 
 • Οι ασκήσεις είναι κατανοητές, εύκολες και μπορούν να γίνουν και στο σπίτι από τους γονείς συμβάλλοντας στην σταδιακή πρόοδο του παιδιού.
 • Δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να εμπλακούν δυναμικά στην αποκατάσταση του παιδιού τους και να κατανοήσουν τόσο τις ανάγκες του αλλά και την εξέλιξη του.
 • Βοηθάει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού δημιουργώντας νέα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων του (νευροπλαστικότητα).
 • Το παιδί πολύ γρήγορα ανταποκρίνεται στη θεραπεία και είναι χαρούμενο με την διαδικασία αφού αυτονομείται και παράγει λειτουργικό έργο αυτόνομα.
 • Βοηθάμε στην ανάπτυξη του σκελετού καθώς αυξάνεται και το εύρος των μυών αλλά και της κίνησης ενάντια στη βαρύτητα.
 • Έχει μεγάλη αλλαγή όσον αφορά στην ευθυγράμμιση του κορμού και των αρθρώσεων, και αυτό σημαίνει λιγότερες πτώσεις και ατυχήματα κατά τη μετακίνηση.

Πώς εφαρμόζεται;

Εφόσον γίνει μία λεπτομερής αξιολόγηση της κινητικής κατάστασης του παιδιού επιλέγονται οι κατάλληλες ασκήσεις για το συγκεκριμένο παιδί.

Ο στόχος είναι η δυναμική απάντηση του παιδιού στην κάθε άσκηση ώστε να μπορέσει να εκτελέσει όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα το ασκησιολόγιο.

Υπάρχει φυσικά μία διαβάθμιση στην ικανότητα του παιδιού και αυτό καταγράφεται ώστε να βλέπουμε την εξέλιξη του. Η αξιολόγηση συνήθως γίνεται μία φορά στο μήνα και έχει σκοπό να βλέπουμε και με νούμερα την εξελικτική πορεία του παιδιού. Αυτό μας δίνει ένα στόχο να συνεχίσουμε αλλά και στους γονείς να βλέπουν τα απτά αποτελέσματα.

Πώς λειτουργούμε στο χώρο μας: 

 • Οι ασκήσεις επιλέγονται βάση της αξιολόγησης, των ηλικιακών ορόσημων αλλά και των αναπτυξιακών σταδίων.
 • Πρέπει να σημειωθεί ότι εκπαιδεύουμε τους γονείς ώστε να κάνουν τις ασκήσεις που θα επιλέξουμε και έτσι η προσέγγιση μας γίνεται περισσότερο αποτελεσματική και έχει γρηγορότερα αποτελέσματα.
 • Η κάθε άσκηση συνήθως επαναλαμβάνεται 5 φορές και αυτός δεν είναι τυχαίος αριθμός. Έχει φανεί ότι η επανάληψη των ασκήσεων πέντε φορές είναι κατάλληλη και δεν καταπονεί. Έτσι, είναι άμεσα αποδοτικές και με άριστα αποτελέσματα.
 • Στο χώρο μας προσφέρουμε τη δυνατότητα και εντατικών προγραμμάτων (Intensive DMI therapy) το οποίο περιλαμβάνει την επανάληψη του θεραπευτικού προγράμματος για 1 ή/και 2 φορές ημερησίως και για 1-3 εβδομάδες. Συνήθως αυτό το κάνουμε και σε παιδιά που ζουν μακριά από το χώρο μας ή/και για περιπτώσεις που θέλουμε πιο άμεσα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα όμως είναι θεαματικά.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Κλείστε τώρα ένα ραντεβού στην πλατφόρμα επικοινωνίας μας ή τηλεφωνήστε και δοκιμάστε τη μέθοδο DMI. Θα δείτε ότι τα οφέλη αυτής της δυναμικής και αποτελεσματικής παρέμβασης είναι άμεσα και στοχευμένα στο δικό σας παιδί