Εγκαταστάσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το physio4you είναι ένα πρότυπο εξειδικευμένο κέντρο θεραπευτικής προσέγγισης και αποκατάστασης παιδιών και ενηλίκων. Στο χώρο μας μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα σας παρέχουμε μία απόλυτα εξατομικευμένη φυσιοθεραπευτική προσέγγιση του προβλήματός σας.

Δωμάτιο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

Ο άνθρωπος λειτουργεί με τη βοήθεια και την συνεργασία ενός συνόλου συστημάτων τα οποία οργανώνονται, αυτοπροσαρμόζονται και αλληλεπιδρούν συνεχώς μέσα απο τα ερεθίσματα που δέχονται απο το εξωγενές αλλά και το ενδογενές περιβάλλον, έτσι ώστε η καθημερινή λειτουργία σε όλα τα επίπεδα να είναι ομαλή και κατάλληλα ρυθμισμένη σε κάθε περίπτωση.

Όταν για οποιοδήποτε λόγο η ρύθμιση και αλληλεπίδραση αυτών των συστημάτων αποκλίνει ή διαφοροποιείται δεν μπορεί να γίνει σωστός σχεδιασμός και επαναπροσδιορισμός της κινητικής δρασης του ατόμου στην καθημερινότητά του.

Αυτό μπορεί να επιδράσει αρνητικά είτε με τη μορφή της συμπεριφορικής δράσης ή της αυτορύθμισης του συναισθηματικού αλλά ακόμη και του ψυχολογικού μοντέλου συμπεριφοράς του ατόμου.

Μέσα από την προσπάθεια ολιστικής παρέμβασης σε παιδιά με αισθητηριακές αποκλίσεις ή διαταραχές δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας προσαρμοσμένο στην ανάγκη αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Η όλη προσπάθεια γίνεται με γνώμονα την καλύτερη οργάνωση όλων των συστημάτων του παιδιού παίρνοντας υπόψιν πάντα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του.


Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και θετική κατεύθυνση της παρέμβασης αντιμετωπίζοντας το παιδί συνολικά σαν μία προσωπικότητα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα και πρέπει να ανταποκριθεί με το βέλτιστο τρόπο σ’ αυτήν.

Δωμάτιο κινησιοθεραπείας (OMT), ηλεκτροθεραπείας, σπλαχνικής κινητοποίησης και κρανιοϊερή θεραπεία

Στο χώρο της κινησιοθεραπέιας και ηλεκτροθεραπείας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε ασθενείς με νευρομυοσκελετικές παθήσεις, αθλητικές κακώσεις και οποιοδήποτε πρόβλημα κίνησης ή οργάνωσης στην καθημερινή δραστηριότητα. Η εμπειρία και η συνέπειά μας εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα της παρέμβασης μας.

Η κινησιοθεραπεία βασίζεται στη μέθοδο Orthopaedic Manipulative Therapy, στη μέθοδο NDT-Bobath, και στην μέθοδο PNFσυνδιαζόμενες για το καλύτερο αποτέλεσμα βάση των προβλημάτων και των αναγκών του ασθενή.

Εξειδικευμένη Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση σε νεογνά και βρέφη

Στο χώρο μας έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον πολύ ζεστό και φιλικό ώστε τόσο ο γονιός όσο και το παιδί, που χρήζει παρέμβασης, να αισθάνονται άνεση και ασφάλεια. Η πολυετής εμπειρία μας και η δυναμικά εξελισσόμενη κατάρτισή μας είναι στοιχεία στα οποία βασίζουμε την εξειδικευμένη και πλήρως εξατομικευμένη παρέμβαση μας.

Το κάθε νεογνό και ο κάθε γονιός έχουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές ανησυχίες αντίστοιχα και χρήζουν διαφορετικής παρέμβασης και αντιμετώπισης ως διαφορετικές προσωπικότητες.

Στόχος μας είναι να αισθάνονται όλοι, γονείς και νεογνά, ασφαλεια, εμπιστοσύνη και ότι λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή παρέμβαση. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στο χώρο μας όσον αφορά στα βρεφη και τα νεογνά είναι η Νευροεξελικτική Αγωγή (NDT-Bobath) για την οποία μπορείται να ανατρέξεται στις τεχνικές για να ενημερωθείτε περαιτέρω.