Αναπνευστική φυσιοθεραπεία

Η αναπνοή του ανθρώπου είναι η κινητήριος δύναμη του οργανισμόυ για οποιαδήποτε λειτουργία στην καθημερινότητά του. Όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αναπνευστική του λειτουργία η κάθε κίνηση είναι δυσκολότερη και επίσης υπάρχει έντονο stress τόσο μυικό όσο και ψυχολογικό.
Με τον όρο αναπνευστική φυσιοθεραπεία εννοούμε όλους εκείνους τους χειρισμούς και τις θέσεις που καλείται να χρησιμοποιήσει ο φυσιοθεραπευτής προκειμένου να βοηθήσει ένα άτομο που αντιομετωπίζει μία δυσκολία στην αναπνευστική λειτουργία.
Σε κάθε περίπτωση ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της αναπνευστικής διαδικασίας είτε σε παιδιά είτε σε ενήλικες:
Με σωστή τοποθέτηση σε ανάρροπες θέσεις
Με θετική πίεση (πλήξεις και δονήσεις) για την απόχρεμψη της βλέννας
Με την καθοδήγηση της επανεκπαίδευσης της αναπνοής μέσω αναπνευστικών ασκήσεων
Με την επανεκπαίδευση των μυών για ενδυνάμωση και καλύτερο αερισμό
Με τη βρογχική παροχέτευση χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους χειρισμούς
Οι στόχοι του φυσιοθεραπευτικού προγράμματος όσον αφορά στην αναπνευστική λειτουργί είναι
Ο πνευμονικός αερισμός
Η ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών
Ο καθαρισμός και η παροχέτευση των βρόγχικών εκκρίσεων