Αναπνευστική Φυσιοθεραπεία

Η ανθρώπινη αναπνοή είναι η κινητήρια δύναμη του σώματος για οποιαδήποτε λειτουργία στην καθημερινή του ζωή. Όταν ένα άτομο έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αναπνευστική του λειτουργία, κάθε κίνηση είναι πιο δύσκολη και υπάρχει επίσης έντονο άγχος, τόσο μυϊκό όσο και ψυχολογικό.

Με αναπνευστική φυσιοθεραπεία εννοούμε όλους αυτούς τους χειρισμούς και τις θέσεις που καλείται να χρησιμοποιήσει ο φυσιοθεραπευτής, προκειμένου να βοηθήσει ένα άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολία στην αναπνευστική λειτουργία.

Σε κάθε περίπτωση, ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της αναπνευστικής διαδικασίας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες:

Με σωστή τοποθέτηση σε θέσεις αναρρόφησης
Με θετική πίεση και δονήσεις για αποχρωματισμό της βλέννας
Καθοδηγώντας την επανεκπαίδευση της αναπνοής μέσω ασκήσεων αναπνοής
Εκπαιδεύοντας ξανά τους μυς για καλύτερο αερισμό και ενίσχυση
Με βρογχική αποστράγγιση χρησιμοποιώντας κατάλληλους χειρισμούς
Οι στόχοι του προγράμματος φυσικοθεραπείας όσον αφορά την αναπνευστική λειτουργία είναι:

Πνευμονικός αερισμός
Ενίσχυση των αναπνευστικών μυών
Καθαρισμός και αποστράγγιση των βρογχικών εκκρίσεων

Η πρισματική θεραπεία είναι μια φυσικοθεραπεία με θεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει την αλλαγή-προσαρμογή της οπτικής αντίληψης με την άσκηση.