Άρθρα

Το Clinical Pilates ως θεραπευτική άσκηση

Τι είναι η μέθοδος Pilates; Η μέθοδος Pilates είναι μια μέθοδος ενεργοποίησης και εκγύμνασης των σταθεροποιητών μυών της σπονδυλικής στήλης που στοχεύουν στην επανεκπαίδευση της αντανακλαστικής λειτουργίας τους καθώς και την ενδυνάμωσή τους. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τον Τζόζεφ Χουμπέρτους Πιλάτες κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου στη Γερμανία. Ο έλεγχος και η συναρμογή των

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση? Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η νευρολογική διαδικασία που οργανώνει τις αισθήσεις τόσο από το σώμα όσο και από το περιβάλλον ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το σώμα μας αποτελεσματικά, τις βάσεις της οποίας έθεσε η A. Jean Ayres τη δεκαετία του 1950-1960. Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η επεξεργασία και ενσωμάτωση των

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Καινοτόμες μέθοδοι παιδιατρικής φυσιοθεραπευτικής παρέμβασης

Η παροχή φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στα παιδιά αφορά σε ηλικίες από 0-18 έτη. Η παρέμβαση σε ένα παιδί είτε με παθολογικό πρότυπο κίνησης είτε με ανώριμη κινητική συμπεριφορά ενδείκνυται για θεραπευτική προσέγγιση μέσω γνωστών μέχρι σήμερα μεθόδων παρέμβασης. Παρόλ’ αυτά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η παρέμβαση δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχουν καινοτόμες θεραπευτικές μέθοδοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Παιδιατρική φυσικοθεραπεία

Τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να απευθυνθεί κάποιος στον εξειδικευμένο παιδιατρικό φυσιοθεραπευτή;   Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία είναι η εξειδικευμένη φυσιοθεραπευτική παρέμβαση σε βρέφη, νεογνά και εφήβους. Η αντιμετώπιση αφορά δυσλειτουργίες, κινητικά ελλείμματα, και λειτουργικούς περιορισμούς που εμποδίζουν την φυσιολογική καθημερινή δραστηριότητα και μπορεί να οδηγήσουν  σε καθυστέρηση της φυσιολογικής ανάπτυξης ή και των

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα

Η Κινητική αναπηρία είναι η κύρια διαταραχή στην εγκεφαλική παράλυση. Συχνά όμως, υπάρχουν συνοδά προβλήματα τα οποία οφείλονται στην υποκείμενη βλάβη του ΚΝΣ, τα οποία και καθορίζουν την εξέλιξη του παιδιού αλλά και επηρρεάζουν το πρόγραμμα αποκατάστασης. Οι διαταραχές που μπορεί να υπ[άρχουν είναι: Επιληπτικές κρίσεις Νοητική καθυστέρηση Αισθητηριακές διαταραχές Διαταραχές ομιλίας Διαταραχές συμπεριφοράς Διαταραχές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Εγκεφαλική παράλυση και ψυχοκινητική ανάπτυξη

Με τον όρο ψυχοκινητική ανάπτυξη εννοούμε την εξέλιξη ιδιαιτέρως όσον αφορά στο σκέλος της αδρής και λεπτής κινητικότητας. Η εξέλιξη αυτή συγκρίνεται με το φυσιολογικό τρόπο ανάπτυξης και έχοντας υπόψιν οτι η έννοια του φυσιολογικού ποικίλει, είναι σχετική και ουσιαστικά εκφράζει απλά το μέσο όρο. Έτσι κάθε απόκλιση από το μέσο όρο δεν αποτελεί απαραίτητα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »