Η μεθόδος του Αποκλεισμού ή μέθοδος Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) σε παιδιά με ημιπληγία ή ημιπληγική συνδρομή (εγκεφαλική παράλυση).

update content 17/11/21 Τι είναι η μέθοδος του αποκλεισμού ή Constrained Indused Movement Therapy (CIMT); Η μέθοδος του Αποκλεισμού (CIMT), είναι μία μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης η οποία εστιάζει στην λειτουργική  αποκατάσταση του ημιπληγικού ή δυσλειτουργικού μέλους, η οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Η επιτυχία της μεθόδου του Αποκλεισμού(CIMT), έναντι άλλων τεχνικών […]

Η μεθόδος του Αποκλεισμού ή μέθοδος Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) σε παιδιά με ημιπληγία ή ημιπληγική συνδρομή (εγκεφαλική παράλυση). Διαβάστε περισσότερα »