Τι είναι ο παγωμένος ώμος;

Ο παγωμένος ώμος είναι μία πάθηση που έχει σαν κλινική εικόνα την δυσκαμψία, την δυσκολία δηλαδή της κίνησης και τον πόνο στην περιοχή της άρθρωσης του ώμου.
Ο παγωμένος ώμος είναι γνωστός και ως συμφυτική θυλακίτιδα, και εμφανίζεται συχνότερα στις ηλικίες μεταξύ 40 και 60 ετών και με μεγαλύτερη προτίμηση στις γυναίκες.
Η πορεία της πάθησης μπορεί να εμφανίσει προοδευτικά τα επώδυνα συμπτώματα. Παρόλαυτα είναι μία καλοήθης νόσος αλλά η πλήρης ανάρρωση μπορεί να διαφέρει και να χρειαστεί από μήνες μέχρι και 3-4 χρόνια. Τελικά όμως υπάρχει πλήρης ίαση, με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ποια είναι τα αίτια που οδηγούν στον παγωμένο ώμο;

Ο παγωμένος ώμος είναι η φλεγμονή και η ρίκνωση του αρθρικού θύλακα του ώμου.
Δεν είναι γνωστό το γιατί εμφανίζεται και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις που να οδηγούν στην ανάγνωση των παθολογικών αιτιών της συμφητικής θυλακίτιδας.
Η θυροεδοπάθεια ( ο υποθυροειδισμός, ο υπερθυρεοειδισμός ) , ο διαβήτης, τα αυτοάνοσα νοσήματα, η νόσος του Πάρκινσον αλλά και οι καρδιοπάθεια είναι παθήσεις που έχουν, πολύ συχνά, συσχετιστεί με την εμφάνιση του παγωμένου ώμου.
Στην περίπτωση των διαβητικών ασθενών είναι συχνή η εκδήλωση εντονότερων συμπτωμάτων αλλά και με μεγαλύτερη διάρκεια.
Η συμφυτική θυλακίτιδα ή παγωμένος ώμος μπορεί να εμφανιστεί και δευτερογενώς ώς αποτέλεσμα κακής οργάνωσης:
∙ μετεγχειρητικά σε επεμβάσεις του ώμου,
∙ σε ανεπαρκή αποκατάσταση μετατραυματικών κακώσεων στην περιοχή του ώμου
∙ σε κακή μετεγχειρητική αποκατάσταση
∙ σε μετεγχειρητικές επιπλοκές
∙ σε ανεπαρκή αποκατάσταση μετεγχειρητικών επεμβάσεων
Ο παγωμένος ώμος μπορεί όμως να εμφανίζεται και ως πρωτοπαθής πάθηση (χωρίς σαφή αιτιολογία).

Ποια είναι τα συμπτώματα του παγωμένου ώμου;

Τα συμπτώμτα του παγωμένου ώμου είναι ο πόνος και η δυσκαμψία που σταδιακά αυξάνονται στην περιοχή του ώμου. Οργανώνονται σε τρία στάδια. Το κάθε στάδιο μπορεί να ποικίλει σε χρονική διάρκεια και ένταση των συμπτωμάτων. Τα στάδια είναι:
∙ 1ο στάδιο: Είναι η έναρξη του πόνου και της κινητικής δυσκινησίας. Είναι το στάδιο της φλεγμονής. Το στάδιο αυτό διαρκεί από 2-6 μήνες.
∙ 2ο στάδιο: Σε αυτό το στάδιο ο ώμος γίνεται πολύ δύσκαμπτος και τελικά παγώνει η κίνησή του καθώς και ιδιαίτερα επώδυνος ακόμη και στην παραμικρή προσπάθεια κινητοποίησης της περιοχής. Είναι το στάδιο του παγώματος. Το στάδιο αυτό διαρκεί από 4-12 μήνες.
∙ 3ο στάδιο: Στο τελευταίο στάδιο υπάρχει σαφής βελτίωση της κινητικότητας. Είναι το στάδιο της αποκατάστασης. Το στάδιο αυτό μπορεί να διαρκέσει από 4-18 μήνες.
Στην αρχική φάση ο ασθενής αισθάνεται περιορισμό, τον περιγράφει ως ενόχληση, στον ώμο. Γρήγορα εξελίσσεται σε έντονο και οξύ πόνο “σαν μαχαιριά” και δεν μπορεί να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Ο πόνος αναφέρεται εντωβάθει στον ώμο και μερικές φορές ο ασθενής αναφέρει οτι πονάει από τον αυχένα μέχρι το βραχίονα ή και τον αγκώνα.
Σε κάθε περίπτωση η οργάνωση της κινητικότητας του ώμου αποκαθίσταται με την έγκαιρη διάγνωση και την εξειδικευμένη φυσικοθεραπεία.

Πώς γίνεται η διάγνωση του παγωμένου ώμου;

Η αξιολόγηση και η διάγνωση του παγωμένου ώμου γίνεται με κλινική εξέταση του ασθενή και διαφορική διάγνωση από την φλεγμονώδη οστεοαρθρίτιδα του ώμου μέσω ακτινογραφικής απεικόνισης.
Ο εξειδικευμένος ορθοπεδικός είναι αυτός που μπορεί να κάνει την διάγνωση του παγωμένου ώμου μέσω ενός πρωτοκόλου εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων. Αυτό θα οδηγήσει σε πλήρη διερέυνηση της νόσου. Ο παγωμένος ώμος μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε χειρουργικά είτε συντηρητικά.
Πολλές φορές όμως ο ασθενής έρχεται στο φυσικοθεραπευτή χωρίς να έχει πάρει τη γνώμη του ορθοπεδικού. Έτσι ο φυσικοθεραπευτής είναι υπεύθυνος για την διερεύνηση και την διάγνωση της νόσου μέσα από
∙ τη λήψη πλήρους και λεπτομερούς ιστορικού,
∙ την κλινική εικόνα,
∙ την κινητική δυσκαμψία,
∙ ενεργητικό και παθητικό εύρος της άρθρωσης
∙ σύγκριση της κινητικής λειτουργίας με τον υγιή ώμο(θα μας δώσει ενδεικτική εικόνα της κατάστασης,
∙ τον πόνο,
∙ τα εξειδικευμένα διαγνωστικά τεστ
είναι αυτά που οδηγούν στη διάγνωση της συμφητικής θυλακίτιδας ή αλλιώς του παγωμένου ώμου.

Πώς αντιμετωπίζεται και πώς θεραπεύεται ο παγωμένος ώμος;

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και άν δεν αντιμετωπιστεί η κατάσταση με συντηρητικό ή χειρουργικό τρόπο η νόσος θα αποκατασταθεί. Η αποκατάσταση όμως χωρίς παρέμβαση θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο, με έντονη δυσκαμψία και πιο επώδυνο.
Στα δύο πρώτα στάδια συνήθως η νόσος αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Η συντηρητική προσέγγιση του παγωμένου ώμου αφορά στην κινησιοθεραπεία ή και σε ενδαρθρικές εγχύσεις.
Σε κάθε περίπτωση που θα υπάρξει ενδοαρθρική και αρθροσκοπική παρέμβαση η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση.
Η χειρουργική αντιμετώπιση όταν απαιτείται γίνεται με αρθροσκοπική λύση των συμφύσεων. Μετεγχειρητικά δεν αναφέρεται πόνος και συνήθως η άρθρωση του ώμου αποκτά άμεσα την πλήρη κινητικότητά του. Ο ορθοπεδικός σας είναι υπεύθυνος ξια την θεραπευτική χειρουργική αποκατάσταση. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι μετεγχειρητικά ίσως πρέπει να φοράτε μία ανάρτηση για ένα ή δύο 24ωρα.
Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί ένα εντατικό πρόγραμμα φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης και για αποκατάσταση και για οργάνωση της κινητικής δράσης.
Ο εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής θα οργανώσει τον τρόπο παρέμβασης και το πώς μπορεί να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις που συνήθως χρησιμοποιούνται και βοηθούν στην αποκατάσταση του παγωμένου ώμου είναι:
∙ θεραπευτικοί ορθοπεδικοί χειρισμοί (manual therapy)
∙ κινησιοθεραπεία
∙ ηλεκτροθεραπεία
∙ εφαρμογή tape
∙ μάλαξη
∙ παθητική και ενεργητική διάταση
∙ σπλαχνική κινητοποίηση
∙ θερμά ή κρύα επιθέματα
∙ υδροθεραπεία
∙ ηλεκτροβελονισμός
∙ κρανιοϊερή θεραπεία
Όλες οι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν είτε μεμονομένα ή συνδυασμένα αναλόγως του σταδίου και της κλινικής εικόνας του ασθενή. Η επιλογή γίνεται από τον εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, με γνώμονα πάντα την ταχεία και πλήρη αποκατάσταση του ασθενή.
Στόχος της φυσικοθεραπείας είναι πάντα η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και ανώδυνη επιστροφή του ασθενή στην καθημερινότητα και στην εργασία του. Ο ασθενής πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στο φυσικοθεραπευτή και να γίνει αρωγός της κοινής τους προσπάθειας.

Ποια είναι η πρόγνωση για τον παγωμένο ώμο;

Η πρόγνωση της συμφητικής θυλακίτιδας ή όπως τη λέμε του παγωμένου ώμου είναι πολύ καλή. Γενικά υπάρχει πλήρης ίαση και πλήρης κινητική αποκατάσταση όταν γίνει έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση.
Είναι μία καλοήθης νόσος που ταλαιπωρεί όμως τον ασθενή με πόνο και δυσκαμψία και γι αυτό καλό είναι να αντιμετωπιστεί γρήγορα και αποτελεσματικά.
Κλείστε το ραντεβού σας με τον ορθοπεδικό ή τον εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή και βοηθήστε το σώμα σας να αποκαταστήσει τη βλάβη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και άμεσα.
“Το προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν” Ιπποκράτης, 460-370 π.Χ.

More To Explore

Εφαρμογη πρισματων

Η διαφοροποίηση του στασικού ελέγχου μέσω του χειρισμού της οπτικής αντίληψης με την εφαρμογή πρισμάτων

Στον άνθρωπο ο κινητικός έλεγχος καθορίζεται από τρία κύρια αισθητηριακά συστήματα: το αιθουσαίο, το ιδιοδεκτικό και το οπτικό. Η δυναμική στάση και η βάδιση  επαναπροσαρμόζονται κάθε φορά και σε κάθε νέα συνθήκη ισορροπίας μέσω της κινητικής εκπαίδευσης. Η επιτυχής μετακίνηση προς την επιθυμητή κατεύθυνση, πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις ικανότητας μετακίνησης στο χώρο, αλλά

Μη κατηγοριοποιημένο

Πλαγιοκεφαλία και επιπλοκές

Η φυσικοθεραπεία έχει βρεθεί μέσα από μελέτες, ότι η έγκαιρη παρέμβαση της μπορεί να βελτιώσει την φυσιολογική οργάνωση και ανάπτυξη της κινητικής συμπεριφοράς. Η οργάνωση της φυσιολογικής ανάπτυξης των κινητικών οροσήμων είναι γνωστό ότι είναι προϋπόθεση για την φυσιολογική κινητική ανάπτυξη. Η πλαγιοκεφαλία οδηγεί σε ασύμμετρη κινητική συμπεριφορά και αν δεν διορθωθεί έγκαιρα οδηγεί σε