Μέθοδος PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Η μέθοδος της Ιδιοδεκτικής Νευρομυικής διευκόλυνσης είναι μια δυναμική προσέγγιση και αξιολόγηση ασθενών με αισθητικοκινητικές και μυοσκελετικές διαταραχές. Επικεντρώνεται στην θεραπευτική προσέγγιση μέσω δυναμικών διαγώνιων σχημάτων κινητοποίησης του κορμού και των άκρων, στοχεύοντας στην λειτουργική αποκατάσταση και επανένταξη του νευρολογικού ασθενή στην λειτουργική του καθημερινότητα.

(P.N.F Νευρομυικές Διευκολύνσεις, Σοφία Ιωάννου-Παπαδοπούλου)