Μέθοδος PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Η μέθοδος φυσικοθεραπείας της Ιδιοδεκτικής Νευρομυικής διευκόλυνσης είναι μια δυναμική προσέγγιση και αξιολόγηση ασθενών με αισθητικοκινητικές και μυοσκελετικές διαταραχές. Επικεντρώνεται στην θεραπευτική προσέγγιση μέσω δυναμικών διαγώνιων σχημάτων κινητοποίησης του κορμού και των άκρων, στοχεύοντας στην λειτουργική αποκατάσταση και επανένταξη του νευρολογικού ασθενή στην λειτουργική του καθημερινότητα.

(P.N.F Νευρομυικές Διευκολύνσεις, Σοφία Ιωάννου-Παπαδοπούλου)

Η κινησιοθεραπεία είναι μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά αποδεδειγμένη πρακτική φυσικοθεραπείας. Με βάση τη νευροφυσιολογική δομή του ανθρώπινου σώματος, ο εξειδικευμένος φυσιοθεραπευτής εφαρμόζει τις κατάλληλες ασκήσεις κινησιοθεραπείας έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να επιστρέψει στην πρότερη καθημερινότητά του.