Μάλαξη

Είναι η θεραπευτική αγωγή, η οποία αποτελεί όχι μόνο το παλαιότερο αλλά και το πλέον χρησιμοποιημένο παγκοσμίως και πιθανώς το πλέον ανεκτίμητο μέσο για την ανακούφιση του πόνου. Η μάλαξη, αποτελεί φυσιοθεραπευτική πράξη η οποία στοχεύει

στην χάλαση των μυικών ομάδων,

στην καλύτερη αιματική ροή και

στην καλύτερη απορρόφηση των βλαπτικών στοιχείων από μία περιοχή

Η μάλαξη μπορεί να εφαρμοστεί:

στο δέρμα

στο μυικό σύστημα

στον ουλώδη ιστό

στο κυκλοφορικό σύστημα

επιτυγχάνοντας κάθε φορά το αναμενόμενο αποτέλεσμα ανάλογα το σκοπό για τον οποίο την χρησιμοποιεί ι θεραπευτής. Ο κύριος και γενικός σκοπός της μάλαξης για τον ανθρώπινο οργανισμό είναι να περιοριστεί σημαντικά ο διάχυτος πόνος, αλλά και να καταπολεμηθεί το άγχος και να επέλθει ευεξία και χαλάρωση.