Κινησιοθεραπεία

Η κινησιοθεραπεία είναι μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά αποδεδειγμένη πρακτική φυσικοθεραπείας. Με βάση τη νευροφυσιολογική δομή του ανθρώπινου σώματος, ο εξειδικευμένος φυσιοθεραπευτής εφαρμόζει τις κατάλληλες ασκήσεις κινησιοθεραπείας έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να επιστρέψει στην πρότερη καθημερινότητά του.

Η εξατομίκευση, η ατομικότητα και η επίβλεψη της κινησιοθεραπείας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επίτευξη των αποτελεσμάτων της φυσικοθεραπείας για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες αποτυχίας ή επιδείνωσης.

Η σωστή παρέμβαση κινησιοθεραπείας απαιτεί από τον φυσιοθεραπευτή να επιβλέπει και να παρακολουθεί συνεχώς την εκτέλεση των ασκήσεων από τον ασθενή, καθ ‘όλη τη διάρκεια της παραμονής στην χώρο της φυσικοθεραπείας. Έτσι, η εκπαίδευσή τους και οι σωστές κατευθύνσεις των κινήσεων για σωστή και πλήρη λειτουργική κινητοποίηση, είναι σίγουρες.(Kinesiology, 6th edition, Scientific Basis of Human Motion)

Με τον όρο αισθητηριακή ολοκλήρωση ορίζουμε την ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει και να συντονίζει δύο ή περισσότερες πληροφορίες που λαμβάνει από τις αισθήσεις, να τις επεξεργάζεται και να δίνει την δυνατότητα μίας λογικής και χρήσιμης κινητικής απάντησης.