Θεραπεία Σκολίωσης - Μέθοδος Schroth

Η μέθοδος Schroth είναι μια μη συντηρητική θεραπεία για τη σκολίωση. Αναπτύχθηκε από την Katharina Schroth στη Γερμανία, κυρίως προς ανακούφιση της δικής της σκολίωσης.

Χρησιμοποιεί ασκήσεις με θέσεις και αναπνοές προσαρμοσμένες σε κάθε ασθενή ώστε να επαναφέρει τα κυρτώματα της ΣΣ σε μια πιο φυσική θέση.

Ο στόχος των ασκήσεων Schroth είναι η αποφυγή περιστροφής, η επιμήκυνση και η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης σε ένα τρισδιάστατο επίπεδο.

Το πρόγραμμα της μεθόδου Schroth στο χώρο μας αλλά και γενικότερα βασίζεται αποκλειστικά στην εξατομικευμένη αξιολόγηση του ασθενή.

Οι συνεδρίες θεραπείας είναι τόσο για ενήλικες αλλά και για παιδιά και εφήβους. Η μόνη απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορούν να ακολουθούν εντολές κατά τη διάρκεια της παρέμβασης.

Η μέθοδος Schroth χρησιμοποιεί τεχνικές που εστιάζουν:

  • στην αναστολή της ανάπτυξης της καμπύλης της σκολίωσης,
  • στην αποκατάσταση της μυϊκής συμμετρίας στο σώμα,
  • στη βελτίωση της αναπνοής και στη δημιουργία στάσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μέθοδος Schroth μπορεί ακόμη και να αντιστρέψει τη μη φυσιολογική καμπύλη σκολίωσης.