Θεραπεία Σκολίωσης - Μέθοδος Klapp

Η ενεργοποίηση και λειτουργία μυικών ομάδων που είναι σε βράχυνση λόγω σκολίωσης της σπονδυλικής στήλης, είναι η βασική αρχή της μεθόδου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά ασκήσεων, που στοχεύουν στην δραστηριοποίηση των μυικών ομάδων που δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω της στροφής και πλάγιας κλίσης της σπονδυλικής στήλης, σε συνδυασμό και με διαγώνια σχήματα κινητοποίησης.

(Quantitative photogrammetric analysis of the Klapp method for treating idiopathic scoliosis. Iunes DH1, Cecílio MB, Dozza MA, Almeida PR.)