Ηλεκτροθεραπεία

Η ηλεκτροθεραπεία, δηλαδή η θεραπευτική προσέγγιση με τη χρήση ηλεκτρικής διέγερσης μυικών ομάδων, είναι ευρέως γνωστή και αποδεκτή φυσιοθεραπευτική μέθοδος. Η ηλεκτροδιέγερση μπορεί να εφαρμοστεί για αναλγησία, για ενδυνάμωση, για καλύτερη λεμφική κυκλοφορία, για απορρόφηση του οιδήματος κ.ά.