Καινοτόμες μέθοδοι παιδιατρικής φυσιοθεραπευτικής παρέμβασης

Η παροχή φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στα παιδιά αφορά σε ηλικίες από 0-18 έτη. Η παρέμβαση σε ένα παιδί είτε με παθολογικό πρότυπο κίνησης είτε με ανώριμη κινητική συμπεριφορά ενδείκνυται για θεραπευτική προσέγγιση μέσω γνωστών μέχρι σήμερα μεθόδων παρέμβασης. Παρόλ’ αυτά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η παρέμβαση δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχουν καινοτόμες θεραπευτικές μέθοδοι που μπορεί να μας δώσουν  στοχευμένη και αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση με θεαματικά αποτελέσματα και πάντα απολύτως εξατομικευμένα.

Σε αυτό το κείμενο θα ασχοληθούμε με μεθόδους που συμβάλλουν αποτελεσματικά στο θεραπευτικό μας στόχο.

  • Constraint Induced Movement Therapy C.I.M.T.: θεραπευτική παρέμβαση με τη μέθοδο του αποκλεισμού.

Η μέθοδος του αποκλεισμού (CIMT), είναι μία μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης και αποκατάστασης της λειτουργίας του άνω άκρου σε ασθενείς με ημιπληγική συνδρομή, λόγω εγκεφαλικής βλάβης. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι στενά συνδεδεμένη με την αναγκαστική χρήση του πάσχοντος μέλους καθώς το υγιές είναι σε περιορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής προσέγγισης. Η επιτυχία βασίζεται στη γνώση της πλαστικότητας του εγκεφάλου και στη δημιουργία νέων ‘δρόμων’ επικοινωνίας των νευρώνων μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουν νέα ‘κανάλια’ επικοινωνίας σε περιοχές που υπέστησαν βλάβη.

  • Tape Therapy: θεραπεία με κινησιοελαστική ταινία

 Η κινησιοελαστική ταινία αναπτύχθηκε τη δεκαετία του `70 από τον χειροπράκτορα ονόματι Δρ. Kenso Kase DC. Εντόπισε ότι χρησιμοποιώντας μια ελαστική ταινία η οποία αξιοποιεί  την επιφάνεια μεταξύ του δέρματος και των μυών επιτυγχάνοντας μακροπρόθεσμα οφέλη για τους ασθενείς του. Η κινησιοελαστική ταινία είναι μια συγκεκριμένη μορφή θεραπείας που θα χρησιμοποιήσει ο παιδοφυσικοθεραπευτής. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση των ινών της ταινίας με συγκεκριμένη κατεύθυνση για να προάγουν την κινητικότητα και χρησιμοποιώντας ασκήσεις και τεχνικές αποκαθιστά τη λειτουργικότητα.

  • Soft splinting and bracing: Περίδεση με ελαστικούς επιδέσμους και υποστήριξη της κινητικής δράσης. P.O.S. SYSTEM (PRESPLINTING) Posture optimizing system

Το σύστημα P.O.S. presplinting (σύστημα βελτιστοποίησης της στάσης) μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε άκρο και άρθρωση σε όλες τις θέσεις (καθιστή, ύπτια, πρηνή, όρθια). Βοηθά τον θεραπευτή να διορθώσει και να επανατοποθετήσει ένα επηρεασμένο άκρο , ώστε κατά την θεραπεία να μπορεί να εργαστεί με ένα πιο στοχευμένο και συγκεκριμένο τρόπο.

P.O.S. BRACES AND GARMENTS (Soft bracing)

Οι μαλακοί νάρθηκες είναι μία εναλλακτική στην κλασική μεθοδολογία.

Παράγονται από μαλακά υλικά και δύναται να συνδυαστούν με ενισχυτικά μέσα. Διεγείρουν τη διορθωμένη κίνηση , την ιδιοδεκτική είσοδο και εμβιομηχανική ευθυγράμμιση.

Σχεδιάζονται ειδικά με βάση τις ανάγκες του παιδιού, και τις απαιτήσεις του θεραπευτή και των γονέων.

  • Prism adaptation therapy: οπτική πρισματική προσαρμογή

Θεραπευτική παρέμβαση για τη διαφοροποίηση του στασικού ελέγχου μέσω του χειρισμού της οπτικής αντίληψης με την εφαρμογή πρισμάτων. Η πρισματική θεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει την αλλαγή- προσαρμογή της οπτικής αντίληψης με την άσκηση. Μέσω της αλλαγής της αντίληψης του οπτικού πεδίου στο οποίο ασκείται ο ασθενής, (οριζόντια, διαγώνια ή κάθετα), διαφοροποιείται και ο τρόπος που έχει το κέντρο βάρους. Εμπλέκοντας την διαφοροποίηση της οπτικής αντίληψης στην κινητική συμπεριφορά μπορούμε να επηρεάσουμε πολύ άμεσα στη λειτουργική δραστηριότητα ώστε ο σκοπός μας να επιτευχθεί γρήγορα και αποτελεσματικά (Ζιάκα Αικατερίνη 2009)

  • Visceral Manipulation: Σπλαχνική κινητοποίηση.

Θεραπευτική παρέμβαση που εστιάζει στην βελτίωση της κινητικής δράσης μέσω της σπλαχνικής κινητοποίησης. Η σπλαχνική κινητοποίηση είναι μια μέθοδος θεραπείας δια των χειρών που συνιστάται σε απαλές, εστιασμένες δυνάμεις που ενθαρρύνουν τη φυσιολογική κινητικότητα, τον τόνο και της εγγενή κίνηση των σπλάχνων. Η κίνηση είναι σημάδι της ίδιας της ζωής. Για να είναι ένα όργανο υγιές και να λειτουργεί βέλτιστα πρέπει να υπάρχει κίνηση. Οι ιστοί χάνουν την κανονική κίνηση τους όταν έχουν φλεγμονή. Η φυσική διαδικασία της επούλωσης περιλαμβάνει τοπική διαταραχή των φυσιολογικών ινών του ιστού και την αντικατάσταση τους με σχετικά ανελαστικό κοκκιώδη ιστό. Πολλοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή των ιστών μεταξύ των οποίων: λοιμώξεις, άμεσο τραύμα, επαναλαμβανόμενη κίνηση, η διατροφή, περιβαλλοντικές τοξίνες και συναισθηματικό στρες. Οι τεχνικές αυτές αποκαθιστούν τη φυσιολογική κίνηση σε περιοχές με μειωμένη ή αλλοιωμένη κίνηση και βελτιώνουν τη λειτουργία του οργάνου(Jean-Pierre Barral, D.O)

  • Craniosacral Release: Κρανιοιερή θεραπευτική προσέγγιση

H κρανιοιερή θεραπεία είναι μια ευγενική και ήπια προσέγγιση που επικεντρώνεται στην επαφή του θεραπευτή-θεραπευόμενου με τα χέρια η οποία απελευθερώνει την εν τω βάθη τάση του σώματος και ανακουφίζει από πόνο και δυσλειτουργία και προάγει την υγεία και ευεξία όλου του σώματος. Εφευρέθηκε και αναπτύχθηκε από τον οστεοπαθητικό γιατρό John E. Upledger. Χρησιμοποιώντας ένα απαλό άγγιγμα το οποίο γενικά δεν είναι μεγαλύτερο βάρους 5 γραμμαρίων, απελευθερώνονται περιορισμοί στις μαλακές δομές που περιβάλλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η χρήση του στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία βοηθάει αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση απόκλισης από το φυσιολογικό και ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις αντιληπτικού και αισθητικοκινητικού περιορισμού. Η κρανιοιερή θεραπεία μπορεί να οργανώσει σε πολλές περιπτώσεις δυσλειτουργίες από χρόνια προβλήματα, αθλητικές κακώσεις και νευροκινητικούς περιορισμούς.

Αικατερίνη Ζιάκα  PT,MSc,OMT,NDT,VMT,CST

www.Physio4you.gr I. Τσελέπη 65 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκη.

2310947494 – 6972850676

More To Explore

Uncategorized

Εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα

Η Κινητική αναπηρία είναι η κύρια διαταραχή στην εγκεφαλική παράλυση. Συχνά όμως, υπάρχουν συνοδά προβλήματα τα οποία οφείλονται στην υποκείμενη βλάβη του ΚΝΣ, τα οποία και καθορίζουν την εξέλιξη του παιδιού αλλά και επηρρεάζουν το πρόγραμμα αποκατάστασης. Οι διαταραχές που μπορεί να υπάρχουν είναι: Επιληπτικές κρίσεις Νοητική καθυστέρηση Αισθητηριακές διαταραχές Διαταραχές ομιλίας Διαταραχές συμπεριφοράς Διαταραχές

Αικατερίνη Ζιάκα Φυσιοθεραπεύτρια
Uncategorized

Physiotherapy at Home Vs physiotherapy in a physio-clinic.

Table of Contents Physiotherapy at Home Vs physiotherapy in a physio-clinic. There has always been and still is, the dilemma of whether it is better for the patient to undergo home treatment or whether physiotherapy in a physiotherapy clinic is more effective. In one case the patient feels the security of his home and in