Αναπτυξιακές και αισθητικοκινητικές διαταραχές στα παιδιά. Τι είναι και πώς βοηθά η φυσιοθεραπευτική παρέμβαση.

Η φυσικοθεραπεία με την μέθοδο της Νευροεξελικτικής Αγωγής NDT-Bobath σε συνδυασμό με την Αισθητηριακή ολοκλήρωση SI  μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην οργάνωση του παιδιού.

Τα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας σε επιδημικά πλέον ποσοστά. Οι διαγνώσεις συνήθως αφορούν σε αυτισμό, ADHD, αναπτυξιακή καθυστέρηση, διαταραχή αναπτυξιακού συντονισμού και μαθησιακές δυσκολίες.

Τι μπορεί να περιλαμβάνεται στην αισθητηριακή επεξεργασία και οργάνωση της αντιληπτικής ικανότητας του παιδιού;

Ένα βασικό χαρακτηριστικό μπορεί να είναι η ανωριμότητα της αισθητικοκινητικής επεξεργασίας των ερεθισμάτων του εγκεφάλου. Όταν το κεντρικό νευρικό σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί την εισροή πληροφοριών και ερεθισμάτων, ο εγκέφαλος και το σώμα δεν μπορούν να οργανώσουν και να ανταποκριθούν σε αυτή την πληροφοριακή εισροή και ή αδυνατούν να απαντήσουν ή καθυστερούν την απάντηση ή απαντούν λάθος.

Τα συμπτώματα που προκύπτουν – υπερευαισθησία, άγχος και προβλήματα επικοινωνίας, συντονισμού και μάθησης – κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά ώστε να αναπτύξουν σωματοαισθητηριακή εγκεφαλική  ωριμότητα;

Σε οποιαδήποτε ηλικία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις βρεφικές ‘αρχικές-έμφυτες’, ρυθμικές και αντανακλαστικές κινήσεις, για την επανοργάνωση, επανεκκίνηση και βελτίωση των εγκεφαλικών λειτουργιών, του σώματος και των αισθητηριακών συστημάτων.

Οι βρεφικές αρχικές-έμφυτες κινήσεις είναι ρυθμικές και αντανακλαστικές κινήσεις οι οποίες συμβαίνουν σε όλα τα υγιή νεογνά κατά τη διάρκεια της κύησης και της νεογνικής ηλικίας

Η κίνηση είναι το ζωογόνο καύσιμο που χρειάζεται ο εγκέφαλος ώστε να αναπτυχθεί: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσεται και οργανώνεται μέσω της κίνησης! Το έμφυτο-αρχικό πρότυπο νευροαναπτυξιακής κίνησης διασφαλίζει το γεγονός ότι το νεογνό έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες οργάνωσης της κινητικής , συναισθηματικής ανάπτυξης και μάθησης.

Οι αναπτυξιακές ή «ορόσημο» κινήσεις, εκτός από την επιβίωση και ανάπτυξη σε επίπεδο αισθητικοκινητικό αποτελούν και ένα οργανωμένο πλάνο “κινήσεων-ασκήσεων” του νεογνού για την ανάπτυξη ισορροπίας, μυϊκού τόνου, δύναμης, συντονισμού, αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης του εγκεφάλου.

Έτσι εάν ένα παιδί  προσπαθεί ή δεν είναι δυνατόν να βρει την αισθητηριακή του ταυτότητα ή δεν είναι ικανό να αναγνωρίσει τα αισθητηριακά ερεθίσματα ώστε να τα επεξεργαστεί και να απαντήσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται το αισθητηριακό σύστημα μέσω αυτών των έμφυτων κινήσεων μας δίνει εργαλεία που προσφέρουν απλή αλλά βαθιά βοήθεια για να ξεπεράσουμε την αισθητηριακή δυσοργάνωση ή ανωριμότητα.

Όταν ένα βρέφος δεν βιώνει αρκετές από αυτές τις έμφυτες ρυθμικές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις, ο εγκέφαλος, το σώμα και τα αισθητικοκινητικά συστήματα δεν μπορούν να οργανωθούν, και μένουν σε μία ανώριμη κατάσταση χωρίς δυνατότητα οργάνωσης.

Τα “κανάλια-μονοπάτια” του εγκεφάλου είναι σε κατάσταση ατελούς αναπτυξιακής οργάνωσης, ο μυϊκός τόνος είναι αδύναμος και τα αιθουσαία και τα υπόλοιπα αισθητικοκινητικά συστήματα προσπαθούν επι ματαίω να ανταποκριθούν και να αναγνωρίσουν ή και να απαντήσουν στην εισροή πληροφοριών και ερεθισμάτων που φαντάζουν ασυνάρτητα και οδηνηρά.

Ποτέ δεν είναι αργά να υπάρξει η εμπειρία και η θετική επίδραση των νευροαναπτυξιακών βρεφικών κινήσεων σε ένα παιδί: Τα παιδιά μπορεί να έχουν έλλειμμα αυτών των πληροφοριών από την νεογνική ηλικία τους, αλλά βάζοντας στην καθημερινότητά τους ακόμη και ηλικιακά αργότερα, αυτές τις νευροεξελικτικές κινήσεις της νεογνικής ηλικίας δίνεται στον εγκέφαλο η δυνατότητα να  αναπτύξει υψηλότερο επίπεδο εγκεφαλικών δεξιοτήτων και αισθητηριακής ολοκλήρωσης σε όποια ηλικία ακόμη και σε ενήλικες.

Πώς λειτουργούν οι νεογνικές ρυθμικές κινήσεις στη νευροανάπτυξη;

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι λειτουργικά προδιαγεγραμμένος να απαντά στο ρυθμό. Ανασαίνουμε ρυθμικά, η καρδιακή λειτουργία συμαβαίνει ρυθμικά, οι ώριμες εκούσιες κινήσεις μας  είναι ρυθμικές, μαθαίνουμε και μιλάμε με ρυθμικό τρόπο, ακόμη και η πυροδότηση της εγκεφαλικής νευρικής ώσης λέγεται ταλάντωση.

Για τα περισσότερα παιδιά, οι ‘εμφυτες-νεογνικές ρυθμικές κινήσεις είναι κατευναστικές, ευχάριστες και πολύ χρήσιμες για την απελευθέρωση του στρες και της ανησυχίας.

Αν και απλές, οι έμφυτες-νεογνικές ρυθμικές κινήσεις παρέχουν αισθητηριακή διέγερση για τα αναπτυσσόμενα απτικά, ιδιοδεκτικά και αιθουσαία συστήματα. Οι επαναλαμβανόμενες και ρυθμικές κινήσεις ρυθμίζουν επίσης και ωριμάζουν το στέλεχος του εγκεφάλου και τα βασικά γάγγλια, και βοηθούν στην οργάνωση της ικανότητας  προσήλωσης- εστιασμού, επίσης βοηθούν στον έλεγχο των παλμών και στην ικανότητα να στέκεται το άτομο ακίνητο καθώς και  στην επίτευξη νέας μάθησης με ευκολία.

Οι νεογνικές αυτές κινήσεις επίσης οργανώνουν την ωρίμανση και της παρεγγεφαλίδας. Η ωρίμανση της λειτουργίας της παρεγγεφαλίδας βοηθά στην οργάνωση της ομαλής ρυθμικής κίνησης που με τη σειρά της βοηθά στην ενεργοποίηση του κέντρου ομιλίας και οπτικής παρακολούθησης από την οργάνωση της αντίστοιχης φλοιικής περιοχής του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τον Harald Blomberg, MD, αυτό εξηγεί γιατί βλέπουμε συχνά  να έχουμε μεγάλα οφέλη στην ικανότητα ομιλίας και ανάγνωσης όταν οι ρυθμικές κινήσεις συμβαίνουν με συνέπεια κατά τη θεραπευτική παρέμβαση.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην οργάνωση της νευροανάπτυξης του παιδιού και να μην αποτύχουμε στην προσπάθεια…

Όπως γνωρίζουν οι γονείς ευαίσθητων παιδιών, τα προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας μπορεί να είναι η πηγή μεγάλης δυσφορίας, άγχους και έντονων προκλήσεων στην καθημερινή ζωή. το στοίχημα είναι να παρέχουμε τη δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης ώστε τα παιδιά μας να είναι άνετα και επιτυχημένα.

Τώρα υπάρχει μια απλή, φυσική διαδικασία που μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε το πώς να δώσουμε στα παιδιά  τις έμφυτες νεογνικές- ρυθμικές κινήσεις που μπορεί να έχουν χάσει κατά την νεογνική τους ηλικία οι οποίες  μπορεί να βοηθήσουν στην οργάνωση και ωριμότητα της εγκεφαλικής επεξεργασίας και απάντησης στα αισθητηριακά και αισθητικοκινητικά ερεθίσματα.

Τα περισσότερα παιδιά λατρεύουν τις κινήσεις και οι γονείς αναφέρουν μεγάλα οφέλη για τα παιδιά τους – καλύτερος ύπνος, ισχυρότερη συναισθηματική ρύθμιση, οργάνωση της ομιλίας, ευκολότερη μάθηση, αυξημένη ισορροπία, λιγότερο άγχος, μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη ευεξία.

Η ρυθμική διέγερση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αισθητικοκινητική οργάνωση προωθώντας την ήρεμη αισθητηριακή επεξεργασία, την ευκολότερη εκμάθηση και την απελευθέρωση του στρες, του άγχους και των εμπειριών που μπορεί να ήταν τραυματικοί.

Η μέθοδος της Νευροεξελικτικής Αγωγής NDT-Bobath σε συνδυασμό με την Αισθητηριακή ολοκλήρωση SI  μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην οργάνωση του παιδιού.

 

More To Explore

Εφαρμογη πρισματων

Η διαφοροποίηση του στασικού ελέγχου μέσω του χειρισμού της οπτικής αντίληψης με την εφαρμογή πρισμάτων

Στον άνθρωπο ο κινητικός έλεγχος καθορίζεται από τρία κύρια αισθητηριακά συστήματα: το αιθουσαίο, το ιδιοδεκτικό και το οπτικό. Η δυναμική στάση και η βάδιση  επαναπροσαρμόζονται κάθε φορά και σε κάθε νέα συνθήκη ισορροπίας μέσω της κινητικής εκπαίδευσης. Η επιτυχής μετακίνηση προς την επιθυμητή κατεύθυνση, πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις ικανότητας μετακίνησης στο χώρο, αλλά

Μη κατηγοριοποιημένο

Πλαγιοκεφαλία και επιπλοκές

Η φυσικοθεραπεία έχει βρεθεί μέσα από μελέτες, ότι η έγκαιρη παρέμβαση της μπορεί να βελτιώσει την φυσιολογική οργάνωση και ανάπτυξη της κινητικής συμπεριφοράς. Η οργάνωση της φυσιολογικής ανάπτυξης των κινητικών οροσήμων είναι γνωστό ότι είναι προϋπόθεση για την φυσιολογική κινητική ανάπτυξη. Η πλαγιοκεφαλία οδηγεί σε ασύμμετρη κινητική συμπεριφορά και αν δεν διορθωθεί έγκαιρα οδηγεί σε